Familjerätt

Vid separationer uppkommer många svåra frågor som de inblandade kan behöva hjälp med, så som bodelning och frågor om vårdnad om barn. Detsamma gäller när en nära anhörig gått bort, då frågor om arv aktualiseras. Våra medarbetare har god erfarenhet av dessa och andra frågor av familjerättslig karaktär och kan företräda dig under hela processen.

Vårdnad om barn, barns boende och umgänge med barn m.m.

När två föräldrar separerar kan många frågor uppstå gällande barnen. Vanliga frågor är vem av föräldrarna som ska utöva vårdnaden om barnet, var barnet ska bo och i vilken utsträckning barnet ska ha umgänge med den förälder det inte bor med. Ibland kan föräldrarna själva eller genom viss hjälp komma överens om dessa frågor, andra gånger kan det bli nödvändigt att ansöka om stämning så att en domstol kan hjälpa till och eventuellt bestämma i saken. Vi på Advokatfirman Z rekommenderar dig att ta hjälp av ett ombud så tidigt som möjligt när frågor gällande barn behöver lösas, så att du får vägledning i just din unika situation och så att det blir så bra som möjligt för dig och barnet.

Vi bistår även med hjälp i frågan om kvarsittanderätt till bostad, underhåll till barn, ärenden om verkställighet, frågor om faderskap och vi kan utses som såväl medlare som god man av tingsrätten.

Du kan få hjälp att finansiera ditt ombud genom rättskydd eller rättshjälp. Vid en första kontakt med oss hjälper vi dig att utreda om du har rätt att få hjälp med dina kostnader.

Ekonomisk familjerätt

När makar och sambor skiljer sig uppkommer frågor om bodelning. Båda parter har rättigheter att tillvarata vid en bodelning men även skyldigheter gentemot sin tidigare partner. Vi kan hjälpa makar och sambor vid bodelning, både som ombud för en av er eller genom att hjälpa er båda att exempelvis upprätta ett bodelningsavtal. Vi kan även utses som bodelningsförrättare av tingsrätten.

Förutom detta kan vi även hjälpa dig som ombud vid fördelningen av kvarlåtenskapen efter en nära anhörig och med upprättande av olika avtal inom den ekonomiska familjerätten, såsom äktenskapsförord, samboavtal, testamente och gåvobrev. Kontakta oss gärna för att berätta vad just du behöver hjälp med så kan vi berätta hur vi kan hjälpa dig.