Brottmål

Både den som är misstänkt för brott och den som blivit utsatt för brott har rättigheter såväl under förundersökningen som vid en eventuell huvudförhandling. För att du ska få dina rättigheter tillvaratagna är det viktigt att du har ett skickligt biträde vid din sida. Du har rätt att välja ditt biträde. Välj ett biträde från Advokatfirman Z så är du garanterad bra hjälp och stöd.

Försvarare

Vem som helst kan bli misstänkt för ett brott. Oavsett vad det handlar om för brott har man som misstänkt rätt att ha en försvarare närvarande vid alla polisförhör samt vid en eventuell huvudförhandling. För att tillvarata sina rättigheter som misstänkt är det nödvändigt att ha en kompetent försvarare som man har förtroende för. Oavsett fortsättningen av ditt ärende är det av stor vikt att ha en försvarare närvarande redan vid det första polisförhöret. Det första förhöret kan ha stor betydelse för ärendets utveckling och vad du säger där kan senare komma att användas vid en rättegång.

Som misstänkt har du rätt att välja din försvarare och ofta är det staten som står för kostnaderna för en offentlig försvarare. Om du vill att en advokat från Advokatfirman Z ska försvara dig kan du antingen meddela det direkt till polisen eller kontakta oss så hjälper vi dig att förmedla ditt önskemål vidare. Om du inte har rätt till en offentlig försvarare kan du anlita oss som din privat försvarare.

Målsägandebiträde och särskild företrädare för barn

Om du har blivit utsatt för ett sexualbrott, ett brott från en anhörig eller ett våldsbrott har du som huvudregel rätt till ett målsägandebiträde. Även om du har blivit utsatt för ett annat brott kan du ha rätt till ett målsägandebiträde. Målsägandebiträdet är brottsoffrets, alltså målsägandens, juridiska biträde under förundersökningen och vid en rättegång i domstol. Målsägandebiträdets uppgift är att tillvarata målsägandens intressen, föra målsägandens talan i domstol och bistå med eventuella ersättningsanspråk. Ett målsägandebiträde skall även stötta målsäganden och göra sitt yttersta för att underlätta för målsäganden med anledning av det brott målsäganden utsatts för. Kostnaden för ett målsägandebiträde bekostas alltid av staten.

Som brottsoffer ha du rätt att välja ditt målsägandebiträde. Om du har blivit utsatt för brott och önskar hjälp rekommenderar vi dig att kontakta oss för att se hur vi på bästa sätt kan hjälpa dig. Vi kan även hjälpa dig med upprättande av en polisanmälan eller framföra ditt val av målsägandebiträde direkt till polisen. Har man blivit utsatt för brott är det viktigt att man får rätt hjälp så fort som möjligt så tveka inte att kontakta oss för att få hjälp.

När det finns misstanke om att barn blivit utsatt för brott av närstående eller vårdnadshavare kan barnet vara i behov av ett särskilt juridiskt biträde. Tingsrätten kan då utse en så kallad särskild företrädare för barnet. Den särskilda företrädaren närvarar och hjälper barnet under förundersökningen samt för barnets talan vid en efterföljande rättegång. I uppdraget som särskild företrädare ingår bland annat att föra talan om skadestånd. En särskild företrädare utses av tingsrätten och du kan såsom förälder till barn eller brottsoffer välja din företrädare. En särskild företrädare bekostas alltid av staten.