Advokat Monika Zytomierska

Kontaktuppgifter

070-781 21 26

monika@advokatfirmanz.se

Språken

Talar svenska, engelska, franska, spanska och polska.

Uppdrag

Advokat Monika Zytomierska åtar sig uppdrag inom byråns samtliga rättsområden och då främst inom familjemål och brottmål. Hon åtar sig även uppdrag som medlare enligt Föräldrabalken kap 6 § 18a i mål om vårdnad, boende och umgänge samt som medlare i verkställighetsärenden.

Bakgrund

Juristexamen från Stockholms universitet. Master i europarätt från Universidad Complutense, Madrid. Ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan 2012, verksam som jurist sedan år 2007. Grundare av Advokatfirman Z år 2013, tidigare Advokatfirman Nisell.

Advokat Monika

 

Biträdande jurist Hanna Rejbrand

Kontaktuppgifter

076-608 20 82

hanna@advokatfirmanz.se

Språken

Talar svenska och engelska.

Uppdrag

Hanna åtar sig uppdrag inom byråns samtliga rättsområden.

Hanna arbetar med brottmål, migrationsrätt, socialrätt och familjerätt.

Inom brottmål åtar sig Hanna uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Hon åtar sig även uppdrag som offentligt biträde gällande socialrättsliga mål enligt LVU, LVM och LPT. Inom det familjerättsliga området arbetar Hanna som ombud i mål om barn gällande vårdnad, boende och umgänge. Hon åtar sig även uppdrag som god man, rättegångsbiträde och medlare.

Avseende det migrationsrättsliga området arbetar Hanna som offentligt biträde i mål rörande asyl, förvar, arbetstillstånd samt anknytning.

Bakgrund

Juristexamen från Stockholms Universitet. Hanna har tidigare arbetat på annan humanjuridisk advokatbyrå samt tjänstgjort som tingsnotarie vid Solna Tingsrätt.

Advokat Hanna